Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

Hình ảnh Đoàn đánh giá ngoài về khảo sát thực tế tại VTS

Ông Hồ Phú Bạc - Trưởng phòng KT-KĐCLGD TP.HCM và Đoàn đánh giá ngoài cùng các thành viên
 trong Hội đồng Tự đánh giá Trường THPT Võ Thị Sáu
Ông Trịnh Quang Trinh - Trưởng đoàn đánh giá ngoài, khảo sát sơ bộ

Ông Trịnh Quang Trinh - Trưởng đoàn ĐGN đọc Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài

Thầy Lê Văn Phước - Hiệu trưởng VTS giới thiệu khái quát về nhà trường


Ông Hồ Phú Bạc phát biểu chỉ đạo

Cô Lê Huỳnh Lan - Chuyên viên phòng KT-KĐCLGD hướng dẫn nghiệp vụ

Trưởng đoàn Đánh giá ngoài thông báo kế hoạch khảo sát chính thức