Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

Văn bản về KĐCLGD từ BGD


http://hcm.edu.vn/khaothi/QLDanhGia.aspx
idThông tin văn bảnTiêu đềMinh họaTóm tắtTài liệu đính kèm
2350Số văn bản: 430/KTKĐCLGD-KĐPT
Phát hành: Bộ GDĐT
Nơi đến: Cơ Quan Khác ...
Người ký VB: Cục Phó
GDTX: Công văn số 430/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên.
  2349Số văn bản: 46 /KTKĐCLGD-KĐPT
  Phát hành: Bộ GDĐT
  Nơi đến: Cơ Quan Khác ...
  Người ký VB: Cục Phó
  Tih-THCS-THPT-GDTX: Công văn số 46/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học.
   2348Số văn bản: 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD
   Phát hành: Bộ GDĐT
   Nơi đến: Cơ Quan Khác ...
   Người ký VB: Cục Phó
   Tih-THCS-THPT-GDTX: Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
    2347Số văn bản: 42/2012/TT-BGDĐT
    Phát hành: Bộ GDĐT
    Nơi đến: Cơ Quan Khác ...
    Người ký VB: Thứ Trưởng
    Tih-THCS-THPT-GDTX: Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
     2346Số văn bản: 8299 /BGDĐT-KTKĐCLGD
     Phát hành: Bộ GDĐT
     Nơi đến: Cơ Quan Khác ...
     Người ký VB: Thứ Trưởng
     MN: Công văn số 8299/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn.
      2345Số văn bản: 2439/BGDĐT-KTKĐCLGD
      Phát hành: Bộ GDĐT
      Nơi đến: Cơ Quan Khác ...
      Người ký VB: Cục Trưởng
      MN: Công văn số 2439/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá ngoài trường mầm non.
       2344Số văn bản: 1007/KTKĐCLGD-KĐPT
       Phát hành: Bộ GDĐT
       Nơi đến: Cơ Quan Khác ...
       Người ký VB: Cục Trưởng
       MN: Công văn số 1007/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về việc xác định nội hàm, tìm minh chứng theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non.
        2343Số văn bản: 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD
        Phát hành: Bộ GDĐT
        Nơi đến: Cơ Quan Khác ...
        Người ký VB: Cục Trưởng
        MN: Công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non.
         2342Số văn bản: 45/2011/TT-BGDĐT
         Phát hành: Phòng Khảo Thí & KĐCLGD
         Nơi đến: Phòng Khảo Thí & KĐCLGD
         Người ký VB: Trưởng Phòng
         MN: Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
          2341Số văn bản: 07/2011/TT-BGDĐT
          Phát hành: Phòng Khảo Thí & KĐCLGD
          Nơi đến: Phòng Khảo Thí & KĐCLGD
          Người ký VB: Trưởng Phòng
          MN: Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non.
           Trang số: 1