Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

QUÁ TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH CLGD

BÁO CÁO
QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Từ  năm 2005, khi Luật giáo dục ra đời qui định một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cơ sở giáo dục là thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo dục. Lúc đó Hiệu trưởng nhà trường là thầy Ngô Huynh đã thực hiện đúng theo các công văn hướng dẫn của Bộ giáo dục, Sở giáo dục. Song song đó, các hoạt động diễn ra trong trường đều gắn liền với các tiêu chuẩn, tiêu chí, nội hàm của các tiêu chí được qui định trong công văn hướng dẫn thực hiện Kiểm định chất lượng giáo dục.
 Trong quá trình tìm tư liệu minh chứng, rà soát tất cả các hoạt động diễn ra trong trường để viết  dự thảo báo cáo Tự đánh giá năm 2010 theo 7 tiêu chuẩn, 46 tiêu chí và 138 chỉ số, nhà trường đã có dịp nhận ra ra những điểm thuận lợi, khó khăn và thiếu sót của mình  một cách toàn diện.
Điểm thuận lợi nhất là nhà trường đã tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục của nhà trường đúng qui chế, chủ động và tích cực, kết quả giáo dục tốt.  Tuy nhiên vẫn còn một số tiêu chí chưa đạt hoặc kết quả chưa cao, nhà trường và toàn thể tập thể giáo viên, học sinh đã tích cực làm việc, có những biện pháp phù hợp tiếp tục thực hiện, bổ sung, cải tiến để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường. Điều chúng tôi tâm đắc nhất là thông qua quá trình tự đánh giá, từng bộ phận đã tự rà soát, rút kinh nghiệm làm việc theo qui trình của bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. Từng thành viên trong nhà trường đã thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao. Từ đó, hình thành một thói quen làm việc theo chuẩn và khoa học để đạt hiệu quả cao nhất.
Năm 2011 - 2012, Báo cáo Tự đánh giá  năm 2011của nhà trường gửi lên Sở giáo dục và được các cán bộ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xem xét, nhận xét và góp ý về nội dung và hình thức theo đúng qui định. Từ sự hướng dẫn tận tình, chi tiết đó nhà trường đã tiến hành hoàn thiện báo cáo Tự đánh giá năm 2012-2013.
Ngày 30 tháng 12 năm 2012, nhà trường có công văn đề nghị Sở giáo dục Đào tạo TP.HCM thành lập đoàn Đánh giá ngoài đối với trường nhằm có sự  đánh giá  các hoạt động của nhà trường một cách khách quan và toàn diện hơn.  Theo Quyết định số 08/QĐ-GD-ĐT-TC ngày 03/01/2013 của Giám đốc Sở GD-ĐT, Đoàn Đánh giá ngoài (Đợt 6, đoàn 17) đã nghiên cứu hồ sơ, Báo cáo Tự đánh giá của nhà trường. Đoàn đánh giá ngoài cũng đã tiến hành  khảo sát, thực hiện đánh giá  tất cả các hoạt động của trường, viết Báo cáo đánh giá về Trường THPT Võ Thị Sáu từ ngày  24/01/2013- 16/04/2013. Nhờ sự nghiên cứu, khảo sát  rất chi tiết, cụ thể, toàn diện và góp ý chân thành, khách quan của Đoàn đánh giá ngoài, nhà trường đã hoàn thiện Báo cáo Tự đánh giá  tháng 4.2013.
Ngày 20.08.2013, Chủ tịch UBND TP.HCM đã ra Quyết định số 4486/QĐ-UBND công nhận và cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường THPT Võ Thị Sáu đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 ( là cấp độ cao nhất trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường THPT). Điều này vừa  là vinh dự,  là cơ hội để khẳng định mình nhưng cũng là thách thức đối với toàn thể CB-GV-NV-HS nhà trường.
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự hướng dẫn rất cụ thể, chi tiết của các thành viên Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Các thầy cô trong đoàn  đánh giá ngoài do thầy Trịnh Quang Trinh làm trưởng đoàn đã tận tình giúp trường chúng tôi hoàn thiện quá trình đánh giá hoạt động của nhà trường và đề xuất những giải pháp hữu hiệu để nhà trường ngày càng phát triển.
Chúng tôi nguyện phát huy thành tích đã đạt được, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hoàn thiện và giữ vững chất lượng giáo dục của nhà trường theo quy chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
                                    Trích diễn văn ngày nhận GCN KĐCLGD 05.09.2013