Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

Văn bản từ Phòng Khảo thí KĐCLGD TP.HCM

idThông tin văn bảnTiêu đềMinh họaTóm tắtTài liệu đính kèm
2377Số văn bản:
Phát hành: Phòng Khảo Thí & KĐCLGD
Nơi đến: Cơ Quan Khác ...
Người ký VB: Trưởng Phòng
Hướng dẫn chuẩn bị khảo sát sơ bộ, khảo sát chính thức, lễ đón nhận giấy chứng nhận chất lượng giáo dục (dự thảo lần 3)
2376Số văn bản:
Phát hành: Phòng Khảo Thí & KĐCLGD
Nơi đến: Cơ Quan Khác ...
Người ký VB: Trưởng Phòng
Hướng dẫn đăng ký đánh giá ngoài (dự thảo lần 3)
2353Số văn bản: 1379/QĐ-GDĐT-TC
Phát hành: Sở GDĐT
Nơi đến: Cơ Quan Khác ...
Người ký VB: Giám Đốc
Quyết định số 1379/QĐ-GDĐT-TC ngày 06 tháng 11 năm 2013 về việc thành lập mạng lưới kiểm định chất lượng giáo dục
  2352Số văn bản: 378/GDĐT-KTKĐCLGD
  Phát hành: Sở GDĐT
  Nơi đến: Cơ Quan Khác ...
  Người ký VB: Phó Giám Đốc
  Công văn số 378/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định tiêu chuẩn đánh giá, chấm điểm công tác Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.
   2351Số văn bản: 945/GDĐT-KTKĐCLGD
   Phát hành: Sở GDĐT
   Nơi đến: Cơ Quan Khác ...
   Người ký VB: Phó Giám Đốc
   Công văn số 945/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 19 tháng 4 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc nâng cao chất lượng công tác Kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông sau đánh giá ngoài.
    Trang số: 1